About meI studied opera singing at the Church Conservatory in Bratislava with prof. Vlasta Hudecová and subsequently at the Academy of Performing Arts in Bratislava with prof. Dagmar Podkamenská-Bezačinská. During studying opera performance at the Academy I debuted in Mozart´s operas The Marriage of Figaro, Don Giovanni and The Magic Flute as Figaro, Don Giovanni and Papageno, and I performed many other opera characters. I am focused on songs interpretation, opera, as well as operatic pop. As sa host soloist I work in various Operas in Slovakia and abroad, e.g. in the Slovak National Theatre I portray Acmet in King Teodor in Venice, the project of an opera studio Giovanni Paisiello; Paris in Romeo and Juliet, an opera performance by Charles Gounod. I host also in State Opera Banská Bystrica where I portray Miller in the child´s opera Puss in Boots, and as a Bandure boss in Jánošík by Cikker. The Janáček Theatre (Opera) in Brno offers a lovely children´s performance Beauty Land, in which I portray the role of Papouš, that is focused mainly on opera genre interpretation. I reguraly attend opera singing competitions (2nd prize at The 16th Imrich Godin International Vocal Competition in Vráble).

 Životopis.doc

Študoval som operný spev na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave v triede Prof. Vlasty Hudecovej a následne na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof. Dagmar Podkamenskej-Bezačinskej. Počas štúdia na VŠMU som sa predstavil v rámci operného štúdia, v Mozartových operách Figarova svadba, Don Giovanni a Čarovnej flaute ako Figaro, Don Giovanni a Papageno. A mnoho iných krásnych postáv. Venujem sa interpretácii piesňovej tvorby, opere, operete a aj pop opere (tzv. operatic pop). Ako hostujúci solista posobím vo  viacerých operných scénach na Slovensku i v zahraničí. Spomeniem Slovenské národné divadlo ako Acmet v projekte operného štúdia Giovanni Paisiello Král Teodor v Benátkach. Paris v predstavení Charles Gounod Romeo a Júlia, nasleduje Štátna opera Banská Bystrica postavy Mlynára v detskej opere Kocúr v čižmách a ako vedúci bandúrov v Cikerovom Jánošíkovi. Opera Leoša Janáčka v Brne ponúka nádherné detské predstavenie Čarokraj v ktorom stvárnujem hlavnú rolu ako Papouš, ktorá sa prevažne venuje interpretácii operného žánru. Pravidelne sa zúčastňujem na operných speváckych súťažiach (2. Miesto na šestnástom ročníku Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina vo Vrábloch).


Marek Pobuda