Schedule


Date Type Description Place
17 February 2016 Predstavenie Operné štúdio - Teodoro In Venezia, postava Acmet Slovenské Narodné Divadlo
8 January 2016 Predstavenie Rómeo a Júlia, postava Paris Slovenské Narodné Divadlo
27 December 2015 Predstavenie Čarokraj Opera Leoša Janáčka, Brno
15 December 2015 Predstavenie Čarokraj Opera Leoša Janáčka, Brno
28 October 2015 Predstavenie Rómeo a Júlia, postava Paris Slovenské Narodné Divadlo
8 October 2015 Predstavenie Operné štúdio - Teodoro In Venezia, postava Acmet Slovenské Narodné Divadlo
26 September 2015 Predstavenie Kocúr v Čižmách, postava Mlynára Štátna Opera Banská Bystrica
28 June 2015 Premiéra Operné štúdio - Teodoro In Venezia, postava Acmet Slovenské Narodné Divadlo
14 June 2015 Komorný koncert na výstave Čaro Ruží Arborétum Mlyňany
25 May 2015 Predstavenie Kocúr v Čižmách, postava Mlynára Štátna Opera Banská Bystrica
18 May 2015 Premiéra Kocúr v Čižmách, postava Mlynára Štátna Opera Banská Bystrica
17 May 2015 Predstavenie Rómeo a Júlia, postava Paris Slovenské Narodné Divadlo
26 April 2015 Jarný koncert Základná umelecká škola Zlaté Moravce
19 April 2015 Jarný koncert Mojmírovce
10 April 2015 Predstavenie Čarokraj Opera Leoša Janáčka, Brno
19 March 2015 Predstavenie Rómeo a Júlia, postava Paris Slovenské Narodné Divadlo
6 March 2015 Premiéra Rómeo a Júlia, postava Paris Slovenské Narodné Divadlo
27 February 2015 Koncert Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre